X
GO

Vi förverkligar och utvecklar era appidéer. En app som underlättar ert egna arbete eller en app som ger ett mervärde till era tjänster och produkter.  

Vi utvecklar applikationer för Microsoft Windows. Både för er egna användning eller för att skapa appar som era kunder får nytta.

Vi erbjuder trygg hosting för era appar eller hemsidor med löpande backup. Antingen på våra egna servrar eller i molnet tex Azure.    

Från er data tar vi ut den information ni behöver för att få statistik och bra underlag för beslut. Antingen genom Excel eller så skapar vi en applikation som löpande hämtar den information ni eftersöker.

Vi jobbar i huvudsak med MS SQL som databas till våra applikationer men kan även ordna kommunikation till andra typer av databas.

Trygghet är bland det absolut viktigaste. Att förlora viktig data kan kosta extremt mycket pengar och tid. Vi ser över er backup och har en löpande kontroll för att säkerställa att backupen fungerar.

Löpande uppdateringar av era serverar och datorer ser till att er IT-miljö mår bra. Vi kan hantera allt detta på tider då ni inte jobbar. Allt för att minska störningar i den vardagliga driften.    

Vi tar oss också tid för en kopp kaffe och förkovrar oss ständigt i ny lösningar och tekniker. Allt för att ni ska kunna få ta del av det senaste.